fbpx
  • Vaša korpa je prazna.
  • Vaša korpa je prazna.
  • Vaša korpa je prazna.

Odustajanje i Reklamacija

HomeOdustajanje i Reklamacija

ODUSTAJANJE

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016 i 44/2018) kupovina preko naše prodajne web stranice smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, a u roku od najviše 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Trgovac ima pravo da uskrati vraćanje cene ukoliko utvrdi da roba nije vraćena u stanju u kome je isporučena a usled potrošačevog neadekvatnog rukovanja istom.

Kao kupac ne snosite troškove koji nastaju odustankom od ugovora, osim troškova poštarine koji proisteknu slanjem robe na našu adresu. Robu koju vraćate neophodno je vratiti isključivo putem kurirske službe. Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća po osnovu odustanka od ugovora, izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu ili poslati artikal koji želite za zamenu. Povrćaj uplaćenih sredstava se vrši isključivo na račun koji je kupac priložio u Izjavi o odustanku od ugovora.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.

Prilikom povraćaja robe kupac je u obavezi da priloži račun/otpremnicu.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Obrazac koji možete preuzeti:
– Obrazac za reklamaciju robe
– Obrazac za odustajanje od ugovora

 

REKLAMACIJE

Ukoliko kupac ima bilo  kakav prigovor na kupljenu robu shodno članovima 50, 51, 52, 53 i 56 Zakona o zaštiti potrošača molimo da nas obavestite na e-mail adresu: shop@eden.vin ili na tel+381692902030.

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke robe koje prodaje na svojim stranicama shodno pozitivnim propisima posebno Zakonu o obligacionim  odnosima  i Zakona o zaštiti potrošača Republike Srbije.

Potrošač mora u reklamaciji  detaljno opisati nesaobraznost i omogućiti prodavcu da izjavljenu nesaobraznost razmotri.

Molimo da kupac ispuni obrazac za reklamaciju kojeg možete naći ovde i popunjenog ga vrati zajedno sa robom i  računom  na adresu Vinarija Eden d.o.o., Turija BB, 34302 Ranilović.

Po prijemu robe i reklamacije potrošača Vinarija Eden će u roku 8 dana dati pisani odgovor na izjavljenu reklamaciju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od datuma podnošenja iste.

Reklamacije koje se šalju kurirskom službom moraju biti propisno zapakovane.

Troškove povrata robe snosi kupac.