fbpx
  • Vaša korpa je prazna.
  • Vaša korpa je prazna.
  • Vaša korpa je prazna.

Politika privatnosti podataka

HomePolitika privatnosti podataka

Ova politika se odnosi na obradu svih Vaših ličnih podataka, koje prikuplja Vinarija Eden d.o.o., Bulevar Umetnosti 5/29, 11070 Novi Beograd, u okviru usluga koje pružamo (kupovine, promocija, itd.)  ili kojima upravljamo mi ili treća strana u naše ime, zajedno navedeni u ovoj politici kao „Vinarija Eden“, „mi“, „naš“ i sl.

Uvek ćete biti jasno obavešteni koje Vaše lične podatke prikupljamo. Lične podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo za potrebe izvršenja naših obaveza u vezi sa uslugama naručenim putem sajta ili njegovih, na zakonu zasnovanih obaveza, naplate potraživanja, razvoja njegovih usluga i sprečavanja potencijalnih zloupotreba.

Korištenjem ovog sajta korisnik se slaže sa trenutno važećim pravilima i opštim uslovima, objavljenim na ovom mestu. Na ovom mestu korisnik može redovno pratiti eventualne promene opštih uslova i pravila te vezano sa tim način i namenu obrade prikupljenih ličnih podataka.

Cenimo poverenje koje nam ukazujete poveravajući nam Vaše lične podatke i obavezujemo se da ćemo ih uvek prikupljati i obrađivati na pošten, transparentan i siguran način.

Za sva eventualna pitanja ili zahteve sa primenom ove politike ili za ostvarivanje Vaših prava na temelju ove politike možete se obratiti na e-mail: info@eden.vin.

Koje podatke prikupljamo i u koje svrhe?

Vinarija Eden prikuplja Vaše lične podatke samo ako iste dobrovoljno dostavite Vinariji Eden prilikom korišćenja sajta, odnostno prilikom kupovine, podnošenja reklamacije i sl.

Za potrebe poslovanja sakuplja sledeće lične podatke: ime i prezime, adresu i mesto prebivališta, adresu elektronske pošte, kontakt telefonski broj, lozinku u šifriranom obliku i ostale podatke koje korisnik unese u obrasce na sajtu. Vinarija Eden ne odgovara za tačnost podataka koje korisnik unese.

Imate pravo pristupa svojim ličnim podacima koje obrađujemo i ako su Vaši lični podaci netačni ili nepotpuni možete da zahtevate ispravku ili brisanje ličnih podataka.

Obavezujemo se da ćemo podatke brižno čuvati u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka.

Prijava na e-novosti:

Korisnici se mogu prijaviti na e-novosti, kojima Vas do opoziva obaveštavamo o novostima u ponudi na sajtu i ostalim prodajnim mestima, o marketinškim aktivnostima i drugim promocijama. Prijavom na e-novosti korisnik se upisuje na popis primaoca e-novosti, koji je istovremeno i baza korisnika pogodnosti koje Vinarija Eden nudi svojim korisnicima (popusti za vernost i sl.).

Bilo kada može pismeno ili klikom na dugme Odjava u e-novostima zatražiti da operater ličnih podataka trajno ili privremeno prestane koristiti njegove lične podatke u cilju direktnog marketinga. Zahtevu će biti udovoljeno u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Registracija korisnika i kupovina kao gost:

U e-shop Vinarije Eden pojedinac se može prijaviti kao registrovani korisnik. Sadržaj e-shopa dostupan je i anonimnim neregistrovanim korisnicima (gostima). Registrovani korisnici u postupku registracije prosleđuju zahtevane podatke. Svaki registrovani korisnik dobije svoje korisničko ime i lozinku, koja je tajna. Registracijom, korisnisnik garantuje da će svojim korisničkim imenom i lozinkom upravljati isključivo on sam, odnosno od njega ovlašćena osoba. Svaki korisnik lično odgovara za sadržaj koji upisuje na sajtu. Konačni kupac u e-shopu je isključivo onaj registrovani korisnik, odnosno neregistrovani korisnik (gost) koji kupuje robu za vlastite potrebe ili neprofitnu delatnost. Na web stranicama e-shopa kupac je isključivo fizička osoba.

U slučaju da se korisnik registruje, Vinarija Eden će upisane podatke do opoziva koristiti za obradu korisnikove porudžbine, pripremanje još relevantnijih ponuda i za marketinške analize koje će pomoći poboljšati prodajni proces. Podaci mogu biti korišteni i za ponovni marketing. Vinarija Eden čuva do opoziva ili odjave skladno važećim propisima o zaštiti ličnih podataka. Korisnik se može u bilo kom trenutku odjaviti.

U slučaju da korisnik porudžbinu prosledi kao gost, Vinarija Eden će upisane podatke koristiti za obradu predate porudžbine.

Kontaktni obrasci i e-poruke

Korisnik može specifična pitanja Vinariji Eden postaviti i posredstvom kontaktnih obrazaca ili e-adresa objavljenih na sajtu. Oni će biti korišteni za rešavanje korisnikovih pitanja. E-adrese navedene na web stranici nisu lične, nego poslovne e-adrese. Dakle, nisu vezane uz jednu fizičku osobu nego podatke posredovane na taj način mogu obrađivati različite osobe – u cilju brzog i efiksnog rešavanja korisnikovog pitanja.

Zaštita Vaših ličnih podataka

Podaci koje korisnik posreduje preko obrazaca na sajtu ili nekako drugačije (preko e-maila, telefona i dr.), su poverljivi i obrađuju se u skladu sa važećim porpisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti. Lične podatke Vinarija Eden će čuvati i sprečavati njihovu zloupotrebu. Lični podaci će biti korišteni samo za namene za koje je korisnik dao svoju saglasnost. Pristup Vašim ličnim podacima poverićemo samo onim ovlašćenim osobama (trećoj strani) koje poštuju tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka. Za čuvanje ličnih podataka odgovoran je i korisnik sam, koji se mora pobrinuti za čuvanje svog korisničkog imena i lozinke.

Sprovodimo tehničke i organizacione sigurnosne mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke od ilegalnog ili neovlašćenog pristupa ili upotrebe, kao i od slučajnog gubitka ili uništavanja. Navedene mere se sprovode uzimajući u obzir našu IT infrastrukturu, potencijalni uticaj na Vašu privatnost i troškove izvođenja i u skladu sa trenutnim standardima i praksom u području zaštite podataka.

Poveravanje podataka trećoj strani

Vaši lični podaci koje nam ostavljate su poverljivi. Vinarija Eden ih ne prosleđuje neovlaštenim trećim licima. Lične podatke prosleđujemo partnerima od poverenja ili po zakonskoj dužnosti, skladno sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Svi partneri koji imaju pristup ličnim podacima obavezani su brižno postupati sa njima u skladu sa evropskim zakonodavstvom.

Upotreba društvenih medija

Ako se u alatima Vinarije Eden (internet stranica, portal …) prijavite iz društvenih medija (na primer pomoću Vašeg Facebook naloga), Vinarija Eden će zabeležiti Vaše lične podatke dostupne na tim društvenim medijima, i Vaša upotreba tih medija znači da ste izričito saglasni sa prosleđivanjem svojih ličnih podataka koje je Vinarija Eden zabeležila pomoću svog alata. Ti društveni mediji imaju sopstvene uslove korišćenja kojih se morate pridržavati tokom njihove upotrebe.

Vaše mogućnosti i prava

  • Mogućnosti odabira načina kontaktiranja: Dostupne su vam razne mogućnosti odabira načina na koji želite da Vas kontaktiramo: e-pošte, pošte, društvenih mreža, telefona, ….
  • Vaši lični podaci: Uvek nas možete zamoliti za upoznavanje sa ličnim podacima koje obrađujemo
  • Ispravke: Ako u ličnim podacima pronađete grešku ili ako vam se čini da podaci nisu potpuni ili tačni, možete zatražiti ispravku ili dopunu.
  • Ograničenje obrade: Imate pravo da zahtevate ograničenje obrade svojih ličnih podataka.
  • Vaši prigovori: Možete da prigovorite obradi svojih ličnih podataka. Saglasnost možete povući u svakom trenutku kontaktirajući nas na e-mail info@eden.vin. Odbijanje pristanka na obradu ličnih podataka ne nosi sa sobom negativne posledice ili sankcije i u potpunosti je dobrovoljno. Međutim, postoji mogućnost da nakon otkazivanja pristanka na obradu ličnih podataka Vinarija Eden neće moći da pruži korisniku nek od svojih usluga koje se ne mogu pružati bez upotrebe ličnih podataka. Imate i pravo na pritužbu Povereniku u skladu sa zakonom.

• Brisanje: Možete zatražiti da izbrišemo sve Vaše lične podatke, osim u određenim slučajevima, npr. za potrebe dokazivanja transakcije ili ako je to potrebno zbog usklađenosti sa zakonskim propisima.