Terms of use

Ovaj web sajt i sav njegov sadržaj je u vlasništvu firme:

Vinarija Eden d.o.o.

Bulevar Umetnosti 5/29, 11070 Novi Beograd, Srbija

Matični broj: 21104876

PIB: 108980256

Šifra delatnosti: 4690

Ogranak Ranilović: Turija BB, 34202 Ranilović, Aranđelovac, Srbija.


Upotrebom ovog web sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Korišćenjem sadržaja ovih web stranica prihvatate sve rizike koji nastaju iz korištenja ovog web sajta. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti ovaj web sajt.

Vinarija Eden d.o.o može izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku izmenama u ovom tekstu. Trebalo bi da posetite ovu stranicu s vremena na vreme i proverite ažurne uslove, jer ste njima zakonski vezani. 


 • OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA

 • Upotreba web sajta


  Sav sadržaj na ovom sajtu, osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu u okviru sajta, možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe. Sadržaj se ne sme koristiti u svrhe koje mogu uzrokovati štetu Vinariji Eden  ili bilo kom trećem licu.

  Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog sajta koji poseduje sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.


  Privatnost


  Vinarija Eden d.o.o zadržava pravo da prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog Sajta da bi ispunio vaše zahteve ili potrebe. Svako prikupljanje takvih informacija na ovim stranicama biće sprovedeno u skladu sa pravilima o privatnosti sadržanom na ovim internet stranicama, kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

  Neke stranice ovog sajta bi mogle sadržati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na vašem računaru. Kolačići nam daju odgovor na pitanje kako i kada je stranica ovog sajta posećena i koliko ljudi je posetilo. Ova tehnologija ne skuplja informacije o vašem ličnom identitetu, umesto toga, informacije se nalaze u zbirnoj formi. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unapredimo svoj sajt.


  Linkovi na druge sajtove

  Linkovi sadržani na sajtu koji vode na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za vas. Vinarija Eden nije nije odgovorna za bilo koji od ovih sajtova ili njihove sadržaje. Vinarija Eden d.o.o ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći, ili sa rezultatima koji su posledica njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.


  Ograničenje garancija

  Vinarija Eden će nastojati da prikaže tačne i ažurne podatke, ali ne daje garancije za tačnost, primenjivost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovom sajtu, kao ni garanciju neprekidnog rada, pravovremenosti, bezbednosti ili odsustva grešaka. Vinarija Eden može promeniti sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. Sadržaj na ovom sajtu može biti zastareo, a Vinarija Eden se ne obavezuje da ga ažurira. Fotografije proizvoda su samo ilustrativne prirode, tako da ne moraju uvek i u svim detaljima odgovarati stvarnim proizvodima. 


  Ograničenje odgovornosti

  Vinarija Eden se u potpunosti odriče svake odgovornosti, koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovog sajta, odnosno za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kom trećem licu u vezi sa korišćenjem sadržaja ovog sajta ili sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta. • POLITIKA PRIVATNOSTI PODATAKA

 • Ova politika se odnosi na obradu svih Vaših ličnih podataka, koje prikuplja Vinarija Eden d.o.o., Bulevar Umetnosti 5/29, 11070 Novi Beograd, u okviru usluga koje pružamo (kupovine, promocija, itd.)  ili kojima upravljamo mi ili treća strana u naše ime, zajedno navedeni u ovoj politici kao „Vinarija Eden“, „mi“, „naš“ i sl.


  Uvek ćete biti jasno obavešteni koje Vaše lične podatke prikupljamo. Lične podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo za potrebe izvršenja naših obaveza u vezi sa uslugama naručenim putem sajta ili njegovih, na zakonu zasnovanih obaveza, naplate potraživanja, razvoja njegovih usluga i sprečavanja potencijalnih zloupotreba. 


  Korištenjem ovog sajta korisnik se slaže sa trenutno važećim pravilima i opštim uslovima, objavljenim na ovom mestu. Na ovom mestu korisnik može redovno pratiti eventualne promene opštih uslova i pravila te vezano sa tim način i namenu obrade prikupljenih ličnih podataka.


  Cenimo poverenje koje nam ukazujete poveravajući nam Vaše lične podatke i obavezujemo se da ćemo ih uvek prikupljati i obrađivati na pošten, transparentan i siguran način. 


  Za sva eventualna pitanja ili zahteve sa primenom ove politike ili za ostvarivanje Vaših prava na temelju ove politike možete se obratiti na e-mail: info@eden.vin.


  Koje podatke prikupljamo i u koje svrhe?


  Vinarija Eden prikuplja Vaše lične podatke samo ako iste dobrovoljno dostavite Vinariji Eden prilikom korišćenja sajta, odnostno prilikom kupovine, podnošenja reklamacije i sl. 

  Za potrebe poslovanja sakuplja sledeće lične podatke: ime i prezime, adresu i mesto prebivališta, adresu elektronske pošte, kontakt telefonski broj, lozinku u šifriranom obliku i ostale podatke koje korisnik unese u obrasce na sajtu. Vinarija Eden ne odgovara za tačnost podataka koje korisnik unese. 

  Imate pravo pristupa svojim ličnim podacima koje obrađujemo i ako su Vaši lični podaci netačni ili nepotpuni možete da zahtevate ispravku ili brisanje ličnih podataka.

  Obavezujemo se da ćemo podatke brižno čuvati u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka. 


  Prijava na e-novosti:


  Korisnici se mogu prijaviti na e-novosti, kojima Vas do opoziva obaveštavamo o novostima u ponudi na sajtu i ostalim prodajnim mestima, o marketinškim aktivnostima i drugim promocijama. Prijavom na e-novosti korisnik se upisuje na popis primaoca e-novosti, koji je istovremeno i baza korisnika pogodnosti koje Vinarija Eden nudi svojim korisnicima (popusti za vernost i sl.). 

  Bilo kada može pismeno ili klikom na dugme Odjava u e-novostima zatražiti da operater ličnih podataka trajno ili privremeno prestane koristiti njegove lične podatke u cilju direktnog marketinga. Zahtevu će biti udovoljeno u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. 


  Registracija korisnika i kupovina kao gost:


  U e-shop Vinarije Eden pojedinac se može prijaviti kao registrovani korisnik. Sadržaj e-shopa dostupan je i anonimnim neregistrovanim korisnicima (gostima). Registrovani korisnici u postupku registracije prosleđuju zahtevane podatke. Svaki registrovani korisnik dobije svoje korisničko ime i lozinku, koja je tajna. Registracijom, korisnisnik garantuje da će svojim korisničkim imenom i lozinkom upravljati isključivo on sam, odnosno od njega ovlašćena osoba. Svaki korisnik lično odgovara za sadržaj koji upisuje na sajtu. Konačni kupac u e-shopu je isključivo onaj registrovani korisnik, odnosno neregistrovani korisnik (gost) koji kupuje robu za vlastite potrebe ili neprofitnu delatnost. Na web stranicama e-shopa kupac je isključivo fizička osoba.


  U slučaju da se korisnik registruje, Vinarija Eden će upisane podatke do opoziva koristiti za obradu korisnikove porudžbine, pripremanje još relevantnijih ponuda i za marketinške analize koje će pomoći poboljšati prodajni proces. Podaci mogu biti korišteni i za ponovni marketing. Vinarija Eden čuva do opoziva ili odjave skladno važećim propisima o zaštiti ličnih podataka. Korisnik se može u bilo kom trenutku odjaviti.


  U slučaju da korisnik porudžbinu prosledi kao gost, Vinarija Eden će upisane podatke koristiti za obradu predate porudžbine. 


  Kontaktni obrasci i e-poruke


  Korisnik može specifična pitanja Vinariji Eden postaviti i posredstvom kontaktnih obrazaca ili e-adresa objavljenih na sajtu. Oni će biti korišteni za rešavanje korisnikovih pitanja. E-adrese navedene na web stranici nisu lične, nego poslovne e-adrese. Dakle, nisu vezane uz jednu fizičku osobu nego podatke posredovane na taj način mogu obrađivati različite osobe – u cilju brzog i efiksnog rešavanja korisnikovog pitanja. 


  Zaštita Vaših ličnih podataka


  Podaci koje korisnik posreduje preko obrazaca na sajtu ili nekako drugačije (preko e-maila, telefona i dr.), su poverljivi i obrađuju se u skladu sa važećim porpisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti. Lične podatke Vinarija Eden će čuvati i sprečavati njihovu zloupotrebu. Lični podaci će biti korišteni samo za namene za koje je korisnik dao svoju saglasnost. Pristup Vašim ličnim podacima poverićemo samo onim ovlašćenim osobama (trećoj strani) koje poštuju tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka. Za čuvanje ličnih podataka odgovoran je i korisnik sam, koji se mora pobrinuti za čuvanje svog korisničkog imena i lozinke.


  Sprovodimo tehničke i organizacione sigurnosne mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke od ilegalnog ili neovlašćenog pristupa ili upotrebe, kao i od slučajnog gubitka ili uništavanja. Navedene mere se sprovode uzimajući u obzir našu IT infrastrukturu, potencijalni uticaj na Vašu privatnost i troškove izvođenja i u skladu sa trenutnim standardima i praksom u području zaštite podataka.


  Poveravanje podataka trećoj strani


  Vaši lični podaci koje nam poverite  su poverljivi. Vinarija Eden ih ne prosleđuje neovlaštenim trećim licima. Lične podatke prosleđujemo partnerima od poverenja ili po zakonskoj dužnosti, skladno sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka. 

  Svi partneri koji imaju pristup ličnim podacima obavezani su brižno postupati sa njima u skladu sa evropskim zakonodavstvom.


  Upotreba društvenih medija


  Ako se u alatima Vinarije Eden (internet stranica, portal …) prijavite iz društvenih medija (na primer pomoću Vašeg Facebook naloga), Vinarija Eden će zabeležiti Vaše lične podatke dostupne na tim društvenim medijima, i Vaša upotreba tih medija znači da ste izričito saglasni sa prosleđivanjem svojih ličnih podataka koje je Vinarija Eden zabeležila pomoću svog alata. Ti društveni mediji imaju sopstvene uslove korišćenja kojih se morate pridržavati tokom njihove upotrebe.


  Vaše mogućnosti i prava


  • Mogućnosti odabira načina kontaktiranja: Dostupne su vam razne mogućnosti odabira načina na koji želite da Vas kontaktiramo: e-pošte, pošte, društvenih mreža, telefona, ….
  • Vaši lični podaci: Uvek nas možete zamoliti za upoznavanje sa ličnim podacima koje obrađujemo
  • Ispravke: Ako u ličnim podacima pronađete grešku ili ako vam se čini da podaci nisu potpuni ili tačni, možete zatražiti ispravku ili dopunu.
  • Ograničenje obrade: Imate pravo da zahtevate ograničenje obrade svojih ličnih podataka.
  • Vaši prigovori: Možete da prigovorite obradi svojih ličnih podataka. Saglasnost možete povući u svakom trenutku kontaktirajući nas na e-mail info@eden.vin. Odbijanje pristanka na obradu ličnih podataka ne nosi sa sobom negativne posledice ili sankcije i u potpunosti je dobrovoljno. Međutim, postoji mogućnost da nakon otkazivanja pristanka na obradu ličnih podataka Vinarija Eden neće moći da pruži korisniku nek od svojih usluga koje se ne mogu pružati bez upotrebe ličnih podataka. Imate i pravo na pritužbu Povereniku u skladu sa zakonom.
  • Brisanje: Možete zatražiti da izbrišemo sve Vaše lične podatke, osim u određenim slučajevima, npr. za potrebe dokazivanja transakcije ili ako je to potrebno zbog usklađenosti sa zakonskim propisima. • UPOTREBA KOLAČIĆA

 • Šta su „kolačići“?

  Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju na vašem računaru ili mobilnom uređaju. Kolačići obezbeđuju efikasnije funkcionisanje web sajtova i stranica. Kolačići omogućavaju našem sajtu da vas prepozna i zapamti važne informacije kako bi vam korišćenje sajta bilo udobnije.

  Radi osiguranja sigurnosti i dokazivosti sakupljaju se i IP adrese sa kojih korisnici pristupaju web mestu. Pojedinom korisniku se u početku posete dodeli kolačić sesije za identifikaciju i praćenje potrošačke korpice. Vinarija Eden može na korisnikov kompijuter postaviti i druge kolačiće, kao što su identifikacioni broj korisnika u šifriranom obliku (za prepoznavanje korisnika prilikom sledeće posete) i kolačiće sistema Google Analytics (analiza poseta web stranici).

  Kolačići sesije se u memoriju servera čuvaju samo za vreme trajanja posete i brišu se nakon jednog sata neaktivnosti, dok se trajni kolačići sačuvani na kompjuteru korisnika 2 godine, nakon toga postanu neaktivni. Proverite popis korišćenih KOLAČIĆA.

  Koje „kolačiće“ koristimo?

  Ova internet stranica sadrži tzv. obavezne kolačiće (Cookies) radi ostvarivanja neometanog funkcionisanja stranice. Slaganjem s korišćenjem statističkih podataka dozvoljavate praćenje statistike poseta sajta, a vaši podaci (adresa internet protokola, identifikatori kolačića) mogu biti upotrebljeni za ponovno oglašavanje.

  Server na kojem se nalazi ova internet stranica je adekvatno zaštićen.

  • Obavezni kolačići

  Slaganje je automatsko jer su kolačići obavezni za funkcionisanje stranice i njima ne skupljamo nikakve lične podatke o posetiocima web stranice.

  • Statistički kolačići

  Slaganjem dozvoljavate praćenje statistike poseta web stranice, a vaši podaci (adresa internet protokola, identifikatori kolačića) mogu biti korišćeni za ponovni marketing. Slaganje možete opozvati u bilo kom trenutku.


  Pravne informacije:

  Odredbe ovih pravila dopunjavaju i ne poništavaju zakonodavne odredbe iz područja zaštite ličnih podataka. U slučaju neusklađenosti odredbi ovih pravila i zakonodavnih odredbi iz područja zaštite ličnih podataka vrede zakonodavne odredbe. Vinarija Eden može ova pravila promeniti u bilo kojem trenutku. Ova pravila možete proveravati na našem websajtu i na taj način saznati više o promenama.

  English en
  Sale

  Unavailable

  Sold Out